Få stöd genom byggprocessen

Vi pratar ofta om kontrollansvarig och kvalitetskontroll inom byggbranschen. Men vad är en kontrollansvarig och hur ser han eller hon till att allt går rätt till? Vad är kvalitetskontroll och vilka roller har kvalitetskontrollören?

Kvalitetskontrollen är en viktig del i byggprocessen. Kvalitetskontrollen ska se till att allt går rätt till under hela byggprocessen. Kvalitetskontrollen består av flera olika aktiviteter. De aktiviteter som en kvalitetskontroll ska innefatta är kontroll av byggprocessen, kvalitetssäkring och kontinuerlig förbättring.

Kvalitetskontrollen ska se till att allt går enligt planerna under hela byggprocessen. Kvalitetssäkring ska säkerställa att allt håller hög kvalité. Kontinuerlig förbättring innebär att man hela tiden försöker göra byggprocessen bättre och effektivare. Det finns alltså många goda orsaker till att den som ska bygga ska anlita en person som hjälper till med det här och jag fick hjälp med detta när jag byggde en villa i Huddinge.

Det är mycket bra att ha koll på vad som händer under byggprocessen och det är en stor fördel om man har någon som ser till att allt går rätt till. Det är många olika lagar och regler som ska följas av entreprenören och det kan vara svårt att hålla reda på allt själv. En kontrollansvarig person eller ett företag tar ofta hand om detta och ser till att allt går enligt planerna. De kontrollerar också att alla som jobbar på bygget är anslutna till a-kassan, försäkrade och har giltiga utbildningar och följer svenska lagar och regler men även att arbetsmiljön inte brister.

Det finns flera olika typer av entreprenörer och det är viktigt att man väljer en seriös entreprenör som håller hög kvalité på sitt arbete. Jag rekommenderar alltid att man anlitar en person eller ett företag som har goda referenser och som man känner till antingen genom att man blivit rekommenderad dem eller så själv gjort sin research. Ha det gott!